zondag 20 februari 2011

An App in a Day keeps the doctor away

NEDERLAND VAN BOVEN

Locatie: Meeting Plaza, Maarssen
Datum: woensdag 16 februari 2011
Evenement: Ambtenaar 2.0 Dag
Workshop: App in a Day

Op de foto: opname van ‘App in a Day’ voor het VPRO-programma ‘Nederland van Boven’.

Laptopdag
Samen met Ambtenaar 2.0, het ministerie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Geonovum en Hackdeoverheid organiseerde de VPRO tijdens de Ambtenaar 2.0 Dag te Maarssen, ‘App in a Day’, een workshop waarin kon worden geëxperimenteerd met het ontsluiten van geografische data. Kan je in één dag een applicatie bouwen met behulp van geodata waar iedereen wat aan heeft? Circa dertig programmeurs, ongeveer tien GIS/Geo-specialisten en een handjevol interaction designers gingen de uitdaging aan. Ontdek Nederland op een nieuwe manier, met de tien onderwerpen van het VPRO-programma ‘Nederland van Boven’ als inspiratie.

Op de foto: Hacken en programmeren tijdens de workshop ‘App in Day’.

Burgerparticipatie in appvorm
De programmeurs, vormgevers en bedenkers vonden elkaar in kleine groepjes en werkten de gehele dag aan een concept voor een app. Tegen het einde van de Ambtenaar 2.0 Dag werden alle apps gepresenteerd. De jury, bestaande uit Rob van de Velde (directeur Geonovum), Gerbrand Meijer (hoofd techniek VPRO) en James Burke (HackdeOverheid) kwam tot een een unanieme beslissing. De winnende app werd ontwikkeld door een team van Alterra. Zij toonden een redelijk werkende applicatie. Op basis van GIS-data en een zelfbedachte Burger Acceptatie Factor wordt het mogelijk om te bekijken op welke plekken in Nederland het beste een megastal zou kunnen worden geplaatst. Waar zijn de voorwaarden het beste en is de weerstand onder burgers het laagst? Zou dit concept bijvoorbeeld ook toepasbaar zijn op de bouwlocaties van nieuwe kerncentrales? Er zijn nog veel meer concepten voor apps ontwikkeld. Een uitgebreid verslag vind je bij ‘Nederland van Boven’.

Op de foto: Jasper Koning, eindredacteur bij 'Nederland van Boven', wordt geïnterviewd over ‘App in a Day’.

zaterdag 19 februari 2011

Easy-Peasy, lemon squeezy

Locatie: Meeting Plaza, Maarssen
Datum: woensdag 16 februari 2011
Evenement: Ambtenaar 2.0 Dag

Op de foto:
Links: Davied van Berlo: @Davied op Twitter met 2.574 volgers
Rechts: Martijn Aslander: @resourcerer op Twitter met 8.188 volgers

Cutting Edge 2.0
Davied van Berlo, founding father van het netwerk Ambtenaar 2.0 en schrijver van de boeken Ambtenaar 2.0 en Ambtenaar 2.0 beta én initiatiefnemer van Pleio (de online vergadercommunity) kijkt belangstellend toe hoe Martijn Aslander, resourcerer, funtrepreneur, vrijwilliger, oprichter van de Nederlandse Lifehacking Academy en co-auteur met Frank Meeuwsen, Taco Oosterkamp en Sanne Roemen van hét boek over lifehacking: ‘100 Lifehackingtips om prettiger en efficiënter te werken’ tekst en uitleg geeft bij de nieuwe iPhone en iPad app ‘Easycratie’.

Leuk organiseren
Easycratie (augustus 2010), is hét boek over de nieuwe manier van werken, organiseren en samenwerken in de 21e eeuw - binnen de bestaande spelregels én handig gebruikmakend van de voor iedereen vrij toegankelijke verworvenheden van de informatie- en communicatietechnologie 2.0. Easycratie is met afstand de leukste vorm van bureaucratie aan het worden. De door Freshter ontwikkelde iPhone en iPad app, een interactieve versie van het boek waaraan nog volop wordt gesleuteld, was binnen een week na de launch de meest gedownloade app in iTunes AppStore in de categorie ‘Onderwijs’.

Putjes en motortjes
Tijdens de Ambtenaar 2.0 Dag in Maarssen gaf Martijn Aslander op zijn geheel eigen wijze een toelichting op de draagwijdte van Easycratie en de toepasbaarheid van de slimme organisatieprincipes in overheidsland. ‘Je hebt grofweg twee soorten mensen: putjes en motortjes. Putjes kijken glazig als je iets nieuws vertelt en motortjes gaan direct snorren. Zet motortjes bij motortjes en je realiseert beweging vóóruit. Laat putjes vooral links liggen of loop er met een bochtje omheen, anders val je er in’. Probleem is dat putjes vaak op plekken in de organisatie terechtkomen waar ze al rap een ‘black hole’ vormen. Managers die van zichzelf menen dat ze slechts bestaan om te managen en niet gehinderd door enige echte kennis van zaken een remmende factor bij organisatieontwikkelingen zijn. In de onmiddellijke omgeving van dat soort cruciale putjes is het nodig een paar motortjes te posten, want dan snorren de putjes als vanzelf mee. Erg leuk en onderhoudend hoe Martijn Aslander de heilige huisjes van het traditionele organiseren en de bluftaal van managers op de hak neemt. Ik zal er nog vaker op terug komen binnenkort.